ජාවාරම් දේශපාලනය මහජන සේවාවක් ලෙස පරිවර්තනය විය යුතුයි – ජවිපෙ ටිල්වින් සිල්වා
නවතම

ජාවාරම් දේශපාලනය මහජන සේවාවක් ලෙස පරිවර්තනය විය යුතුයි – ජවිපෙ ටිල්වින් සිල්වා

ආණ්ඩුව විසින් පළාත් පාලන මැතිවරණය කල්දමාවි යන සැකය සියලු දෙනාට මේ වන විට මතුව තිබෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා පවසයි. ඔහු පවසන්නේ නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් සකස්වීමේදී මහජන කැමැත්ත සාධාරණව නියෝජනය විය…