බැසිල් රටින් පනී..?
නවතම

බැසිල් රටින් පනී..?

හිටපු මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අද (16) ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත්ව ගොස් ඇති බව ලංකා ඊ නිව්ස් වාර්තා කර ඇත. ඊනිව්ස් වාර්තා කරන ආකාරයට ඔහු පිටත්ව ගොස් ඇත්තේ රත්මලාන ගුවන් තොටේ නවතා තිබූ N 750…