බොරිස් ජොන්සන් පක්ෂ නායකත්ව තරඟයෙන් ඉවත් වෙයි
නවතම විදෙස්

බොරිස් ජොන්සන් පක්ෂ නායකත්ව තරඟයෙන් ඉවත් වෙයි

  කන්සර්වටිව් පක්ෂය එක්සත් කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් තමන් පක්ෂ නායකත්ව සටනට තමන් ඉදිරිපත් නොවන බව බ්‍රිතාන්‍ය හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් ජොන්සන් ඊයේ(23) නිවේදනය කළේය. එසේම මෙම අවස්ථාවේ බ්‍රිතාන්‍යයට අවශ්‍ය මහ මැතිවරණයක් නොව තම රටවැසියන් මුහුණදී සිටින ආර්ථික…