ශ්‍රි ලංකාව සියළු දෙනාටම එක හා සමානව සලකන බව විදේශ ඇමති OIC මහ ලේකම්ට කියයි.
නවතම

ශ්‍රි ලංකාව සියළු දෙනාටම එක හා සමානව සලකන බව විදේශ ඇමති OIC මහ ලේකම්ට කියයි.

ශ්‍රී ලංකාව සියළු දෙනාටම තම සම්ප්‍රදායන් හා සංස්කෘතීන් එක හා සමානව හා කිසිදු භේදයකින් හෝ බාධාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසන රටක් බව විදේශ අමාත්‍ය පීරිස් මහතා පවසයි. නිව්යෝර්ක් හි පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල…