පොලිස් ප්‍රචණ්ඩත්වය ඉහළ යන්නේ නිලධාරීන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය නිසාද?
නවතම

පොලිස් ප්‍රචණ්ඩත්වය ඉහළ යන්නේ නිලධාරීන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය නිසාද?

අද (01) මාධ්‍ය රැසකින් වාර්තා කර තිබුණේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට තදින් ඇබ්බැහි වූ පොලිස් නිලධාරීන් 37 දෙනෙක් බස්නාහිර පළාත තුළ සක‍්‍රීය රාජකාරියේ යෙදී සිටින බවය. මේ බව අනාරණය වී තිබුණේ  පොලිස් මූලස්ථානය කළ සමීක්‍ෂණයකිනි. එම ප්‍රවෘත්තියට…