වරාය / ගුවන්තොටුපල ළඟ නිසා  ලැබෙන ෆයිසර් !
නවතම

වරාය / ගුවන්තොටුපල ළඟ නිසා ලැබෙන ෆයිසර් !

ෆයිසර් එන්නත් හම්බන්තොටට ලබා දීම ගැන මේ වන විට සමාජයේ දැඩි කථාබහක් මතුව ඇත. පහුගියදා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයද ඊට විරෝධය පළ කර තිබුණි. ඒ් අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසා තිබුණේ මේ සිදු වෙන…