“කෙහෙළිය නම් උඩරට අමුඩය, ඇෆ්ගනිස්ථානය සහ ලංකාව” – කේ. සංජීව
නවතම විශේෂාංග

“කෙහෙළිය නම් උඩරට අමුඩය, ඇෆ්ගනිස්ථානය සහ ලංකාව” – කේ. සංජීව

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාබුල් ගුවන් තොටුපළේ ගුවන් ගතවීමට ආසන්න ඇමරිකානු හමුදා ගුවන් යානයකට රොතු බුරුතු පිටින් ඇෆ්ගනිස්ථානයෙන් පැන යන්නට දඟලන ඇෆ්ගන් වැසියන් ගොඩවීම අද විදෙස් මාධ්‍යවල ජනප්‍රියම පුවත විය. එම මාධ්‍ය වාර්තා අතර ඉහළ අහසින් පියාඹා පොළවට…