පරිසර ගැටලුව ගැන “රොමෑන්තික” අදහසක්! – සිනමාවේදී චින්තන ධර්මදාස

Read More

ලිංගික ශ්‍රමිකයින්ටත් රැකවරණයක්!

A fund for sex workers

ලිංගික ශ්‍රමිකයෝ කියු පමණින් ඔවුන් කවුරුන්ද යන්න රටේ ජනතාවට තේරුම් යන්නේ නැත. ඒ සමාජය ඒ පිරිස හඳුන්වන්නේ ගණිකාවන් ලෙස වීම නිසාය. මේ ලිංගික ශ්‍රමිකයෝ මෑතකදී බිහි වු චරිත නොවේය. ඔවුන්ගේ ඉතිහාසය ඈත රජ දවස දක්වාම, බුදුන් සිටි සමය දක්වාම පැතිර ඇත. එදා නගර ශෝභනියන් වූ ඔවුන් වර්තමානය වන විට ගණිකාව බවට පරිවර්තනය වී ඇත. මේ ලිංගික ශ්‍රමිකයින් අශිෂ්ඨ රැකියාවක යෙදෙන ලෙඩ රෝග පතුරවමින් හුදෙක් මානව වර්ගයාගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ඇති කරන්නන් ලෙස සමාජය ඔවුන් දෙස බලයි. කොරෝනා ව්‍යවසනය හමුවේ වඩාත් අසරණ වූ කණ්ඩායමක් ලෙස මේ ලිංගික ශ්‍රමිකයින් හඳුන්වා දිය හැකිය.…

Read More