පොලිස් ස්ථානයේ මුද්‍රාව නැතුව ටෙම්පරි ලයිසන් දෙන බණ්ඩාරවෙල පොලිසිය
නවතම

පොලිස් ස්ථානයේ මුද්‍රාව නැතුව ටෙම්පරි ලයිසන් දෙන බණ්ඩාරවෙල පොලිසිය

පොලිස් නිලධාරීයෙකුගේ නොසැලකිල්ල නිසා මඟී බස් රථ රියදුරෙකු කෙරවලපිටිය අධිවේගි මාර්ගයේ පිටවිමේදි දැඩි ලෙස අපහසුතාවයට ලක් වීමේ පුවතක් අයිතියට වාර්තා විය. බණ්ඩරවෙල සිට මීගමුව බලා ධාවනය වන පෞද්ගලික මඟී බස් රථයේ රියදුරු මෙම සිද්ධියට මුහුණ…