මගීන් 22ක් එක්ක නේපාල ගුවන් යානය අතුරුදන්
නවතම විදෙස්

මගීන් 22ක් එක්ක නේපාල ගුවන් යානය අතුරුදන්

නේපාලයේ පොඛාරා නගරයේ සිට ජොම්සොම් නගරය බලා පියාසර කරමින් සිට පෞද්ගලික ගුවන් සේවයකට අයත් ගුවන් යානයක් මගීන් 22ක් සමඟ අද(29) අතුරුදහන් වී ඇතැයි එරට මාධ්‍ය නිවේදනය කර ඇත. අද(29) උදෑසන 10.15 ට පමණ පොඛාරා නගරයෙන්…