ආර්ථීකයට නොවරදින සැත්කමක්
නවතම සාකච්ඡා

ආර්ථීකයට නොවරදින සැත්කමක්

විදේශ සංචිත අර්බුදය, ආහාර ද්‍රව්‍ය හිඟවීම, ණය ගෙවීම යනාදී ආර්ථික කාරණා සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකු අධීපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා සම ඟ කළ සාකච්ඡාවකි මේ.  ප්‍රශ්නය:- පරණ පුටුවටම ආයෙම එන්න වීම ගැන සිතෙන්නේ කුමක්ද? පිළිතුර:- මේ…