අවුරුදු සමයෙන් පසු කොවිඩ් තෙවැනි රැල්ලක් එපා! –  වෛද්‍ය පද්මා ගුණරත්න
නවතම

අවුරුදු සමයෙන් පසු කොවිඩ් තෙවැනි රැල්ලක් එපා! –  වෛද්‍ය පද්මා ගුණරත්න

සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුදු සමයෙන් පසු තවත් කොවිඩ් 19 රැල්ලක් ඇති වීම  වළක්වා ගැනීම ජනතාව සතු වගකීමක් බව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය පද්මා ගුණරතන මහත්මිය පවසයි. ලෝකයේ රටවල් වල කොවිඩ් වසංගතය පාලනය…