වැඩියෙන්ම මුහුදට පොලිතීන් වීසිකරන්නේ චීන ලොකු අයියා, ලංකාවට පස්වෙනි තැන
නවතම

වැඩියෙන්ම මුහුදට පොලිතීන් වීසිකරන්නේ චීන ලොකු අයියා, ලංකාවට පස්වෙනි තැන

පොලිතීන් ප්ලාස්ටික් වැනි අපද්‍රව්‍ය සාගරයට මුදාහරිමින් සාගරය අපවිත්‍ර කරන රටවල් අතර චීනය අංක එකට පැමිණ ඇති බවත් එම ලිස්ට් එකේ ශ්‍රී ලංකාව 5 වෙනි ස්ථානය හිමිකරගෙන ඇති බවත් වාර්තා වෙයි. ඉන්ටර්නැෂනල් බිස්නස් ටයිම්ස් සඟරාව කළ…