ස්විස් බැංකුවේ රහස් හිමිකරුවන් හෙළි වේ.
නවතම විදෙස්

ස්විස් බැංකුවේ රහස් හිමිකරුවන් හෙළි වේ.

ලොව විශාලතම පුද්ගලික බැංකුවක් වන 'ක්‍රෙඩිට් ස්විස්' වෙතින් සිඳුවූ දැවැන්ත මඟහැරීමකින් පවුම් බිලියන 80ක වත්කම් ඇති රහස් ගිණුම් හිමියන් හෙළි වී තිබේ. ඒ අතර ශ්‍රී ලාංකිකයන් කිහිපදෙනෙකුගේ ද නම් තිබෙන බවට තොරතුරු අනාවරණය වී ඇත.…