ලුණු වලට ගිය කලක්!
නවතම

ලුණු වලට ගිය කලක්!

මාගේ ඥාතී සහෝදරියක් ඊයේ (31) දින රාත්‍රියේ දුරකථනයෙන් අමතා පවසා සිටියේ ලංකාවේ ඉදිරියේදී කහ මෙන් ලුණු හිඟයක් ඇති වන බවත් ඒ නිසා ලුණු පැකට් ගෙනවිත් තබා ගන්නා ලෙසත්ය. මා එය එතරම් සැලකිල්ලට ගත්තේ නැත. නමුත්…