ඇයි මෙච්චර පොඩි.?
නවතම විශේෂාංග

ඇයි මෙච්චර පොඩි.?

පැරණි ග්‍රීක හා රෝම පුරුශ පිලිම දිහා බලන බොහෝ දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්ණය තමයි ඇයි මේ තරම් පොඩි කියල. එහෙමත් නැත්තං මොකද මේ පිලිම වල පුරුශ ලිංගය මේ තරම් කුඩා කියල. ග්‍රීකයින් තමයි මිනිස් ශිෂ්ඨාචරයේ මුල්ම…