දිවට තොත්තු දෙන කොත්තු
නවතම විශේෂාංග

දිවට තොත්තු දෙන කොත්තු

කේ. සංජීව මහාචාර්‍ය චරිත හේරත්ට පිං සිද්ධ වෙන්න කොත්තුවල ජාතකය හොයන්න පටන් අරං. මාත් ඉතිං කාලෙක ඉඳලා ලංකාවට ආවේනික වුණ කෑම බීම ගැන කැසිල්ලක ඉන්න හින්දා නිකං හිතට හිතෙන මඟුල් ටිකක් ලියලා දාන්න හිතුවා. මේවා…