ආයුර්වේදයේ මුවාවෙන් එන කුරුඳු සිගරට් උගුල – ADIC Sri Lanka
නවතම

ආයුර්වේදයේ මුවාවෙන් එන කුරුඳු සිගරට් උගුල – ADIC Sri Lanka

කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පහුගියදා කුරුඳු සිගරට්ටුවක් මුවේ තබාගෙන සිටින ඡායාරූපයක් මාධ්‍ය මඟින් වාර්තා කර තිබුණි. ඒ සෞඛ්‍යට හිතකර යැයි පවසමින් කුරුඳු සිගරට්ටුවක් එළි දැක්වීමේ අවස්ථාවේදීය. අමාත්‍යවරයාගේ මේ ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ බොහෝ දෙනෙකු විවේචනය…