රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයට ප්‍රතිපත්තියක් නෑ – රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය කියයි!

Social Sharing
වීඩියෝ