වසංගත එන්නත සූදානම් ද?

කොව්ඩ් 19 වෛරසය  සඳහා එන්නතක් නිපදවීම පිළිබදව   මෑතකාලීනව බහුල වශයෙන්  කතාබහට ලක්  වෙමින් පවති.

පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය ඉකුත් සතියේ මාධ්‍යවේදීන් හා කියා සිටියේ එන්නතක් ලබා දීමට රටම සූදානමින් තබන ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය දැනුම් දී ඇති බවයි.

මේ පිළිබඳව සැබෑ   විද්‍යාත්මක පසුබිම විස්තර කිරීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය  කටයුතු කර තිබේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ “විද්‍යාව සමග විනාඩි 5”  සංවාද මාලාව යටතේ,  ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධාන විද්‍යාඥ වෛද්‍ය සෞම්‍යා ස්වාමිනාදන් එන්නත්  සම්බන්ධයෙන්  පැහැදිලි කරන සංවාදය  සිංහල සහ දමිළ උපසිරස සමග පහත දැක්වේ.

Social Sharing
නවතම විදෙස්