මහ බැංකුවේ සංචිත ප්‍රමාණයේ වෙනසක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය 2023 ඔක්තෝබර් මාසය අවසන් වන විට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 3,562 ක් ලෙසින් සටහන්ව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

මෙය 2023 සැප්තැම්බර් මාසය අවසානයේ පැවති ඩොලර් මිලියන 3,540 ක් වූ නිල සංචිත වත්කම් අගය හා සැසඳීමේ දී 0.6% ක සුළු වැඩිවීමක්.

නිල සංචිත වත්කම් තුළ අන්තර්ගත ප්‍රධාන සංරචකය වන විදේශ විනිමය සංචිතය 2023 ඔක්තෝබර් මාසය අවසන් වන විට ඩොලර් මිලියන 3,492 ක් ලෙසින් වාර්තා වන අතර එය 2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ සටහන් වූ ඩොලර් මිලියන 3,499 ට වඩා 0.2% ක පහළ යාමක් ලෙස දැක්වෙනවා.

මෙම සංචිත වත්කම් තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.3කට පමණ සමාන වූ චීන මහජන බැංකුවෙන් ලද විදේශ විනිමය හුවමාරු පහසුකමෙහි ලැබීම් අන්තර්ගත වන අතර, එය භාවිත කිරීමේ දී කොන්දේසිවලට යටත් වන බව මහ බැංකුව සඳහන් කරනවා.

2022 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී මෙරට නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය ඩො.මි. 1,705 ක් දක්වා පමත වැටුණු අතර එය මෑත කාලයේ දී මාසයක් තුළ වාර්තා වූ අඩුම සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණයයි.

එතැන් සිට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ගන්නා ලද විවිධ ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ග සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඇතුළු වෙනත් මූලාශ්‍ර හරහා ලද ලැබීම් හේතුවෙන් 2023 ජූලි මාසය වන විට මෙම අගය ඩො.මි. 3,762 ක් දක්වා ක්‍රමිකව ඉහළ ගොස් තිබුණා.

කෙසේවෙතත් එතැන් සිට මහ බැංකුව සහ රජය බලාපොරොත්තු වූ පරිදි සංචිත වත්කම්වල වර්ධනයක් දක්නට නොලැබුණු අතර එය ඩොලර් මිලියන 3,562 ක් දක්වා සුළු වශයෙන් මේ වන විට පහත වැටී තිබෙනවා.

Social Sharing
නවතම පුවත්