“සමගි ජන බලවේගය පාඨලීගේ ගේම් එකක්, සජිත් ගොන් නාම්බෙක් වගේ ඒකට අහු උනා” – පාලිත රංගේ බණ්ඩාර

Social Sharing
වීඩියෝ