කොවිඩ් එන්නත් මධ්‍යස්ථාන කැඳ හැලියක්, ඇත්ත තත්ත්වය මෙන්න!
නවතම

කොවිඩ් එන්නත් මධ්‍යස්ථාන කැඳ හැලියක්, ඇත්ත තත්ත්වය මෙන්න!

කොවිඩ් මර්ධන එන්නත මෙරටට ලැබුණේ ප්‍රථම වරට ජනවාරි මාසයේ 28 වෙනිදාය. ඒ එක්සත් රාජධානියේ  ඔක්ස්ෆර්ඩ්-ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොවිෂීල්ඩ් (AstraZeneca COVISHELD) කොවිඩ් මර්දන එන්නතය. ඉන්දියාවේ, මුම්බායිහි 'සීරම් ඉන්ස්ටිටියුට්' ආයතනය නිෂ්පාදනය කර තිබෙන මෙම එන්නතෙන් ලක්ෂ පහක් ප්‍රදානයක් ලෙස…