මහාචාර්ය පුරසිංහ දිවි ගමන නිම කරයි!
නවතම

මහාචාර්ය පුරසිංහ දිවි ගමන නිම කරයි!

මෑත කාලීන ශ්‍රී ලාංකික වාමාංශික අරගලයේ සටන්කාමී චින්තකයෙක් වූ  මහාචාර්ය ටෙරන්ස් පුරසිංහ දිවි ගමන නිමා කර තිබේ. හදිසි රෝගී තත්වයක් සඳහා පුද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී ජුලි 6 අඟහරුවාදා හවස ඔහු මිය ගිය බව පවුලේ…