දඹුල්ලේ බලු බද්ද මාධ්‍යවේදීන්ව CID ගෙන යයි.
නවතම

දඹුල්ලේ බලු බද්ද මාධ්‍යවේදීන්ව CID ගෙන යයි.

දකුණේ ප්‍රධාන ධාරාවේ  මාධ්‍යවේදීන් පොලිසියට කැඳවීම ගැන ජනමාධ්‍ය කටයුතු භාර අමාත්‍යවරයා විරෝධය පල කර මාසයක් ගතවන්නටත් මත්තෙන්, යටත් විජිත සමයේ  ක්‍රියාත්මක වු සුනඛ බද්ද යළි පැනවීමේ උත්සාහයක් ගැන රටට හෙළි කළ මාධ්‍යවේදීන් තිදෙනකු රහස් පොලිසියට…