පිල්ලෙයාන් විසින් දේශපාලනයට දරුවන් යොදා ගැනීම ගැන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි!
නවතම

පිල්ලෙයාන් විසින් දේශපාලනයට දරුවන් යොදා ගැනීම ගැන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි!

ඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන් සැකපිට අත් අඩංගුවට ගෙන ඇප පිට නිදහස්ව ඉන්නා ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයකු දේශපාලන ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා පාසල් සිසු සිසුවියන් යොදා ගැනීම ගැන පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු බව දිවයිනේ මුල් පෙලේ ගුරු සංගමයක් ඉල්ලා සිටී. කල්කුඩා…

පිල්ලෙයාන්ලාට ඇප ලැබෙන විට ශානිට කොවිඩ් ආසාදයන වීම!
නවතම විශේෂාංග

පිල්ලෙයාන්ලාට ඇප ලැබෙන විට ශානිට කොවිඩ් ආසාදයන වීම!

ශානි අබේසේකර කියන නම මගේ හිතේ පැලපදියන් වී තිබෙන්නේ පසුගිය කාලයේ ඔහු කරපු සහ අධික්ෂණය කරපු අපරාධ පරීක්ෂණ නිසා. නාවික හමුදා ඝාතක කණ්ඩායමක් විසින් පැහැර ගත්ත පුද්ගලයින් 11 දෙනාට මොකද වුණේ? මේ නාවික කල්ලියේ හිටියේ…