සිරිල් ගාමිණි පියතුමා CID යට .
නවතම

සිරිල් ගාමිණි පියතුමා CID යට .

රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවේ අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සාලේ මහතා කළ පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධයෙන්  ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට සිරිල් ගාමිණී පියතුමා  කොළඹ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව   අද (28)  දින පැමිණෙන ලෙස දැනුම් දී ඇත. සිරිල් ගාමිණී පියතුමා පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කළ…