පැරණි සිංහල කවියේ ලාක්ෂා ලකුණ
අවකාශය නවතම

පැරණි සිංහල කවියේ ලාක්ෂා ලකුණ

- තක්ෂිලා ස්වර්ණමාලි - ක්‍රි.ව. 606 - 647 කාලයෙහි භාරතයේ රජ කළ හර්ෂ අධිරාජයා විසින් රචනා කරන ලද රත්නාවලී සංස්කෘත නාට්‍යය පියදාස නිශ්ශංක විසින් සිංහලට අනුවර්තනය කරනු ලදුව එහි තැනෙක මෙසේ සිංහලට නැගූ කවියක් වෙයි.…