ෂෙහාන් මාලක ලයිව් ආවේ නැතිනම් ඔහුට කුමක් වෙයිද?
නවතම

ෂෙහාන් මාලක ලයිව් ආවේ නැතිනම් ඔහුට කුමක් වෙයිද?

ෂෙහාන් මාලක සිය ෆේස්බුක් ගිණුම ඔස්සේ ලයිව් පැමිණියේ නැති නම් ඔහුට වන දේ සිතා ගැනීමටවත් නොහැකි බව කාදිනල් හිමිපාණන් කියා සිටිති. පසුගිය 14 දා ෂෙහාන් මාලක තරුණයා සුදු වෑන් රථයක් පැමිණ පැහැරගත් බවත් මෙය කුමන…