රටකට ඕනි පරමාදර්ශ..
අවකාශය නවතම විශේෂාංග

රටකට ඕනි පරමාදර්ශ..

-මහේෂ් හපුගොඩ- ඕනෑම රටක, ඕනෑම කේෂේත්‍රයක පරමාදර්ශී චරිත නැත්නම් උදාහරණ නැත්නම් වීරයින් බිහිවෙන්න ඕනි කියන එකට හොඳ උදාහරණයක් සපයනවා බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ නව වේගපන්දු යවන්නා වන ෂමාර් ජෝශප් (Shamar Joseph). බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් වල…