ජිවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් නියම වු කාන්තාවක් අභියාචනාධිකරණයෙන් නිදහස් කරයි!

court

හෙරොයින් සන්තකයේ තබාගෙන ජිවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් හිමි වු තැනැත්තියක් විසින් ඊට එරෙහිව අභියාචනා පෙත්සමක් ගොනු කිරිමෙන් ඇයට අභියාචනාධිකරණයෙන් සාධාරණය විනිශ්චයක් හිමිව ඇත. හෙරොයින් ග්‍රෑම් 2.78ක් සන්තකයේ තබා ගැනීමේ චෝදනාවට වරදකරු කරමින් කොළඹ මහාධිකරණය මගින් 2019 ජනවාරි 18 වැනි දින පතිරගේ ජයන්ති නැමැත්තියට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඩුවමක් නියම කර ඇත. ඇය ඒ් සම්බන්ධව එම දඩුවමට එරෙහිව මෙම අභියාචන පෙත්සම අභියාචනාධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ් අනුව අභියාචනාධිකරණය ඇය විසින් ගොනු කර තිබූ අභියාචන පෙත්සමක් විභාගයට ගෙන එහි තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් වසර දෙකක කාලයක් සිර දඩුවම් විදිමින් සිටි එකී කාන්තාව  නිදොස්…

Read More