පොහොර මිටි කළුකඩ මිලට

කහටගස්දිගිලිය හොරොව්පොතාන හා ගලෙන්බිදුණුවැව යන ගොවි ජනපදයන් හි මහ කන්නයේ බඩ ඉරිඟු වගාවකට රසායනික පොහොර ලබා දීම සදහා එක් පොහොර මිටියකට අධික මුදලක් එක්කාසු කරනා බව ගොවින් පවසති. කිලෝග්‍රෑම් පනහක මිටියක් සදහා රුපියල් හයදහස් පන්සියක මුදලක් ගෙවිය යුතු බවත් එම මුදල ගොවියන්ට දරා ගත නොහැකි බව අසරණ ගොවින් පවසති. අක්කර එකක් සදහා යුරියා කිලෝග්‍රෑම් විසි පහක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය බව ඔවුන් පවසති. ඉකුත් කාලය පුරාවටම පොහොර නොමැති වීම හේතුවෙන් සිය වගාවන් සිදුකර ගැණිමට නොහැකිව දැඩි අසිරුතා රැසක් මැද තම ගැටළුවට විසදුම් ඉල්ලා පසුගිය මස 16 වන දින හා මේ මස දෙවනදා ගලෙන්බිදුණුවැව දින…

Read More