“ජිහාද්” වචනය පාවිච්චි කරලා මාව හිරේ දැම්මා!      
නවතම විශේෂාංග

“ජිහාද්” වචනය පාවිච්චි කරලා මාව හිරේ දැම්මා!      

මාධ්‍යවේදී රම්ෂි රාසික්. ඇත්තම කියනවනම් මම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 10ක විතර ඉඳලා  මුහුණු පොතේ දේශපාලන ප්‍රශ්න ගැටළු ගැන ලියනවා. ඒක මම අවුරුදු 10ක් තිස්සෙම කරගෙන ආවා. මගේ ෆේස්බුක් පෝස්ට් තුළින් මම හුඟක්ම සමාජයට බලපෑම් කරන දේශපාලන…