සුමාත්‍රා දූපත්හි රික්ටර් මාපක 6ක භූකම්පනයක්
නවතම

සුමාත්‍රා දූපත්හි රික්ටර් මාපක 6ක භූකම්පනයක්

ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දූපත් හි රික්ටර් මාපක 6 ක භූමි කම්පාවක් හට ගෙන ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ. පොළොවට කිලෝ මීටර 10 ක් ගැඹුරින් භූමි කම්පාව හටගෙන තිබේ. භූමි කම්පාවෙන් සිදු වූ හානිය පිළිබඳ මෙතෙක්…