“රහස් කියන කඳු” හරිම විසිතුරු ආත්ම ප්‍රකාශනයක්..!
නවතම විශේෂාංග

“රහස් කියන කඳු” හරිම විසිතුරු ආත්ම ප්‍රකාශනයක්..!

මට ෆිල්ම්වල ප්‍රෙස් ෂෝ වගේ ඒවට කතා කරනවට මං එච්චර කැමති නෑ. ඒ වෙන මොකක්වත් හින්ද නෙමෙයි. ෆිල්ම් එක බලලා ඇඟට දැනෙන දේ අමුවෙන් ලියන්න බැරිවෙන හින්ද. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෙස් ෂෝ එකක් තියන්නෙ ෆිල්ම් එක එන්න…