රාජපක්ෂවරු “පැන්ඩෝරා ලේඛන” වලට
නවතම

රාජපක්ෂවරු “පැන්ඩෝරා ලේඛන” වලට

ජනපති, අගමැති ඥාති දියණි නිරූපමා රාජපක්ෂ සහ ඇගේ සැමියා වන තිරුකුමාර් නඩේසන් අතිශය සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා ව්‍යාජ සමාගමක් ඔස්සේ  රැස්කළ ධන සම්භාරයක් යොදාගත් බව ලෝකයේ දැවැන්තම මාධ්‍ය ගවේෂණයකින් හෙළිවී තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ නාමය…