ඇන්තනී හොප්කින්ස් යනු රංග පාසැලකි.
නවතම විශේෂාංග

ඇන්තනී හොප්කින්ස් යනු රංග පාසැලකි.

 “This is life, it’s not a rehearsal." රංගනය පෙරහුරුවක් නොවේ. එය ජීවිතය යි. 83 වියැති වියැති ශ්‍රීමත් ඇන්තනී හොප්කින්ස් හොඳම නළුවාට හිමි ඇකඩමි සම්මානය 2021 වසරේ දී ඔයැ Father චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් දිනාගත්තේය. ඇකඩමි සම්මානය දිනාගත්…