යුරෝපා සංගමයේ තීරණයට WHO කනස්සල්ල
විදෙස්

යුරෝපා සංගමයේ තීරණයට WHO කනස්සල්ල

යුරෝපා සංගමයේ රටවල් කිහිපයක් විසින් සොයාගෙන ඇති කොවිඩ්-19 මර්ධන ඒන්නත ලොව පුරා බෙදා හැරීම පාලනය කිරීම සදහා යුරෝපා සංගමය ගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය තම කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර තිබේ. කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය ව්‍යාප්තවෙමින්…