තැලෙන්න තැලෙන්න මුවහත් වන ASP එරික් පෙරේරා
නවතම විශේෂාංග

තැලෙන්න තැලෙන්න මුවහත් වන ASP එරික් පෙරේරා

සහකාර පොලිස් අධිකාරි එරික් පෙරේරා ගැන දැන් මේ රටේ නොදන්නා කෙනෙක් නැත. ඔහු ඒ තරමට රටේ ජනප්‍රිය තරුවක් විය. ජනප්‍රිය තරුවක් ලෙස නොව පාගා විසිකළ රූකඩයක් සේ වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයෙන් තුරන් කිරිමට මේ රටේ වගකිව යුතු…