හෙට මැරුණත් හිතට සැපයි කීවත් අපිට ටිකක් දුකයි..!

desmond de silva funeral

‘ නොකා නොබී ලෝබ කමට වස්තු සොයන්නේ – මැරුණු දාට කොෆින් එකේ අපි නිදියන්නේ ‘ ගයපු ඩෙස්මන්ඩ්,  ‘සුමිහිරි පානේ පදමට ගහලා – හෙට මැරුනත් හිතට සැපයි අද ජොලි කරලා’ ගයපු ඩෙස්මන්ඩ් යන්න ගිහිං…! ඩෙස්මන්ඩ් ද සිල්වා කියන්නේ අපි සොමියේ ඉන්නකොට කියපු සිංදු වැඩි හරියක අයිතිකාරයා. බයිලා ගායකයෙක් කියලා ඩෙස්මන්ඩ්ව හැඳින්වුවත් සිංහල පොප් සංගීතයේ නැතිනම් ජනප්‍රිය ගීතයේ ඩෙස්මන්ඩ් කියලා කියන්නේ මගාරින්න බැරි සන්දිස්ථානයක්. ලකුණක්.. ‘නිල්වන් මුහුදු තීරයේ’ වගේ ගීතයක් බයිලා ගීතයක් කියලා කියන්න පුලුවන්ද? 60-70 දශකවල සංගීත ලෝලියෝ ඩෙස්මන්ඩ්ව හඳුන්වලා තියෙන්නේ ලංකාවේ එල්විස් කියලා. ඒකට හේතුව ඔහු සුමියුරු විඳිහට බටහිර ගීත…

Read More