ආදාහනයට විරුද්ධ වීම ඇතුළු හේතු නිසා කොරෝනා මළ සිරුරු ගොඩගැසෙයි!
නවතම

ආදාහනයට විරුද්ධ වීම ඇතුළු හේතු නිසා කොරෝනා මළ සිරුරු ගොඩගැසෙයි!

කොළඹ ජාතික රෝහලේ, ප්‍රධාන අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය  දැඩි අවදානම් තත්තවයකට පත් කරමින් කොවිඩ් 19 ආසාදිත මෘතදේහ 16 ක් ගොඩ ගැසී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙයි. කොවිඩ් 19 ආසාදිතයෙකු මිය ගොස් පැය 24 ක් තුල…