ජනතාවට සීනී තිත්ත කළ ඇත්ත කථාව !
නවතම විශේෂාංග

ජනතාවට සීනී තිත්ත කළ ඇත්ත කථාව !

කොරෝනා අස්සේ බඩු මිල ඉහළ යද්දී ආණ්ඩුව අප්‍රසාදයට පත් වුයේ නිරායාසයෙනි. වරෙක පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ සීනි සහ සහල් මිල ඉහළ යාම තමන්ටද පාලනය කර ගත නොහැකි බවකි. වරායේ…