අමන්දා පාමර් සහ හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර

එංගලන්තයේ පැවති සංගීත ප්‍රසංගයක ගී ගයමින් සිටි අමන්දා පාමර්ගේ එක් පියයුරක් හදිසියේ දොට්ට පැන්නා. ඇය වහා එය සකසාගෙන දිගටම ගී ගැයුවා. ප්‍රසංගයට පසුදා ඩේලිමේල් හී ප්‍රධාන පුවත වුනේ අමන්දාගේ දොට්ට පැන්න පියයුර. අද මුලු බුකියම වගේ හිරුණිකාගේ පියයුර ගැන අටුවා ටිකා ටිප්පිනි ලියනව වගේ වෙන්න ඇති එදා ඩේලිමේල් හැසිරෙන්න ඇත්තෙත්. ඇත්තටම ගෑනුනගේ ත_න_යක් ලොවම කලඹන්න පුළුවන් නෙහ්. පට්ටම ආඩම්බරයි මටත් තියනව නේද කියල හිතද්දිත්..!. එදා ඩේලිමේල් පුවතට අමන්දා හරි අපූරු උත්තරයක් දුන්නා.. මේ තියෙන්නේ ඒක : ආදරණීය ඩෙිලිමෙිල් ! මාගේ පියවුරටද බ්‍රිතාන්‍යයේ හිරු එළිය අවශ්‍යව තිබුණා විය හැක‍. අමන්දා පාමර්…

Read More