නැගෙනහිර පර්‍යන්තය ගැන යථාර්තවාදීව
නවතම විශේෂාංග

නැගෙනහිර පර්‍යන්තය ගැන යථාර්තවාදීව

මං දන්න ලස්සන කෝපි කඩයක් (Coffee shop එකක් අනේ) තියනව කොළඹ. ඕක තියෙන්නෙ මුහුද අයිනෙ. ඕකෙ ඉතිං කෝපි එකක් රු. 1500ක් විතර වෙනවා. (මේක නිකං අර අපේ ගෙදරට නයෙක් ඇවිල්ල නයා ටීවී එක උඩිං ගියා,…