අද ලංකාදීපේ ප්‍රධාන පුවත “අසත්‍යයි”
නවතම

අද ලංකාදීපේ ප්‍රධාන පුවත “අසත්‍යයි”

පොලිස් මුලස්ථානයේ කොරෝනාබාධිත පොලිස් නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව සම්බන්ධයෙන් සිංහල ජාතික පුවත්පතක මුල් පිටුවේ පළ කළ පුවත අසත්‍ය බව පොලිස් මුලස්ථානය පවසයි. 2020 දෙසැම්බර් 9 වන දින ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය ඇත්තේ “පොලිස් මුලස්ථානයේ 150 කට කොරෝනා”…