වතු ජනතාවගේ ප්‍රශ්නයට එකම විසඳුම ඔවුන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබාදීමයි!
නවතම සාකච්ඡා

වතු ජනතාවගේ ප්‍රශ්නයට එකම විසඳුම ඔවුන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබාදීමයි!

චාමර නානායක්කාර ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී මොණරාගල ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන ප්‍රදේශීය දේශපාලකයෙක් විදිහට විසි වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත වීම දිහා බලන්නේ කොහොමද? විසිවෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මට තිබුණ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න දෙකක් තමයි ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හා…

ඌව වෙල්ලසසේ මහා පරිමාන නීති විරෝධී ඉඩම් කොල්ලය!
නවතම

ඌව වෙල්ලසසේ මහා පරිමාන නීති විරෝධී ඉඩම් කොල්ලය!

රොබර්ට් බ්‍රවුන්රිග් ගෙන් පසුව ඌව වෙල්ලස්ස වැනසීමේ මහ සැලැසුමක් ක්‍රියාත්මක වේ. මොණරාගල හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක දෙකට අයත් අක්කර 62500 ක් උක් වගාව සදහා IMS හෝල්ඩින් හා ගැසල් වෙන්චස් සමාගම් වලට, අක්කර 7000 ක් උක් වගාව…