ජනවාරි 3 සිට “ඉන්දීය ධීවර ආක්‍රමණයක්”…?
නවතම

ජනවාරි 3 සිට “ඉන්දීය ධීවර ආක්‍රමණයක්”…?

නව වසර ආරම්භයේ සිටම  ඉන්දීය ධිවරයන් යළිත් මෙරට මුහුදු සීමාව පැන මසුන් මැරීම  ආරම්භ කරනු ඇති බවට අනතුරු අඟවන උතුරේ ධීවරයන් පිරිසක් ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට මැදිහත් වන ලෙස  ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවෙන් ඉල්ලමින් විරෝධතාවයක් දියත්…