කොන්දොස්තරගෙන් මාධ්‍යවේදියාට කණේ පහරක්!
නවතම

කොන්දොස්තරගෙන් මාධ්‍යවේදියාට කණේ පහරක්!

කොළඹ සිට අනුරාධපුර දක්වා ධාවනයවූ පෞද්ගලික මගී බස් රථයක ගමන්කළ ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියෙකු තම ගමන්වාරයට අදාලව නිකුත් කළ ටිකට් පතේ ඉතිරි මුදල් ඉල්ලා සිටීම නිසා කෝපයට පත්වූ කොන්දෙස්තරවරයා මාධ්‍යවේදියාගේ කණට පහරදී ඇතැයි අනුරාධපුර මූලස්ථාන පොලිසිය පවසයි.…