ජතික ගීය ජාතිවාදය කරගන්න හදන පිරිසකට එරෙහිව CIDට පැමිණිල්ලක්..
අවකාශය නවතම

ජතික ගීය ජාතිවාදය කරගන්න හදන පිරිසකට එරෙහිව CIDට පැමිණිල්ලක්..

උමාරා සිංහවංශ ගෙ ජාතික ගීය මුවාවෙන් ජාතිවාදයක් ඇවිස්සීමට ඇතැම් අය කටයුතු කරන බවට චෝදනා කරමින් මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන ප්‍රසංග ප්‍රනාන්දු මහතා සහ නීතිඥ සේනක පෙරේරා යන මහත්වරුන් කොළඹ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා..…

උමාරා ජාතික ගීය විකෘති කළාද?
අවකාශය නවතම විශේෂාංග

උමාරා ජාතික ගීය විකෘති කළාද?

උමාරා සිංහවංශ ගේ ‘ජාතික ගීය විකෘති කිරීම’ අළලා ඉන්දිකා උපමාලි ගේ මේ විග්‍රහය ඉතා වැදගත්. යමක් නොදැන කටමැත දොඩවනවා ට වඩා යමක් ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙකුට මේක වටිනා සටහනක්. උමාරා ට නඩු දාන්න ඉන්න අයටයි…