විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම කවදාටත් වඩා කාලීනයි
නවතම විශේෂාංග

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම කවදාටත් වඩා කාලීනයි

- ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රම​රත්න - ලංකා සමසමාජ පක්ෂයේ නායක, විශිෂ්ට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, විපක්ෂ නායක සහ මුදල් ඇමති ආචාර්ය ඇන්. ඇම්. පෙරේරාගේ 117 වන ජන්ම දිනය ජූනි 06 වන දින සැමරේ. ඇන්. ඇම්. සහ…